Τομείς εξειδίκευσης:

 1. Αστικό Δίκαιο:

  • Θέματα Αστικού Δικαίου εν γένει.

  • - Ιδίως κληρονομικά, οικογενειακά και ακινήτων.

  • Real estate:

  • -Αγοραπωλησίες ακινήτων, νομική εκπροσώπηση σε συμβόλαια, κληρονομικά ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, ενοικιάσεις ακινήτων, είσπραξη απαιτήσεων, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, διεκδικήσεις ακινήτων από ή κατά του Δημοσίου.

  • Διαχείριση απαιτήσεων:

  • -Εισπράξεις μισθωμάτων, κληρονομιές, διαχείριση περιουσίας, εισπράξεις συναλλαγματικών, επιταγών κ.λ.π.

  • Αποζημιώσεις για αυτοκίνητα από ατυχήματα.

 2. Εργατικό Δίκαιο

  • Διεκδίκηση αποζημιώσεων από εργατικά ατυχήματα.

  • Διεκδίκηση αμοιβών από εργασιακές σχέσεις.

 3. Δημόσιο Δίκαιο

  • Φορολογικά, κυρίως θέματα εισοδήματος, Φ.Π.Α. και κληρονομικών.

  • Διοικητικά, ιδίως φορολογικά:

  • -Εκπροσώπηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για παραβάσεις του Δημοσίου κατά προσώπων ή εταιριών.

 4. Εμπορικό Δίκαιο

  • Εταιρίες

  • -Νομική υποστήριξη και κάλυψη εταιριών από την ίδρυση μέχρι και την εκκαθάριση, καθώς και παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με τη φορολογική και νομική αντιμετώπιση των διαφόρων επιχειρηματικών σχεδίων τους.

  • Δίκαιο ανταγωνισμού (εθνικό και κοινοτικό).

  • Νομική κάλυψη συμφωνιών και συνεργασιών αναφορικά με το δίκαιο ανταγωνισμού και τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

  • Θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

  • Δίκαιο μεταφορών εμπορευμάτων και προσώπων (χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες): αγωγές και διεκδίκηση σχετικών αποζημιώσεων.

Η φιλοσοφία μας: Προληπτική δικηγορία

(Παροχή συμβουλών πριν κάθε επιχειρηματική κίνηση, ούτως ώστε να αποφευχθούν περιττά έξοδα και μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες)